Syarat-syarat Permohonan Bagi Skim I-Push:
 
  Terbuka kepada rakyat Negeri Pahang / Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas
Bermastautin di Pahang lebih daripada 10 tahun
Ada perniagaan sendiri dan telah menjalankan perniagaan melebihi satu tahun
Mempunyai lesen perniagaan / permit sementara daripada PBT atau pendaftaran syarikat dengan SSM
Tidak bankrap
Golongan B40
Berniaga di Negeri Pahang
Keutamaan diberikan kepada perniagaan yang operasinya ditutup atau perniagaan terjejas akibat pandemik COVID-19 / Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
"First Come, First Serve"