PENGUMUMAN

2/5/2023
"Semakan status LULUS (TAWARAN) boleh disemak mulai 8 Mei 2023 bagi permohonan yang telah melalui proses temuduga. Pertukaran status daripada PROSES TEMUDUGA kepada LULUS (TAWARAN) akan dibuat secara berperingkat."


8/5/2023
"Permohonan berstatus LULUS (TAWARAN) bolehlah ke Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) yang berdekatan bermula 15 Mei 2023 atau setelah 7 hari dari tarikh surat tawaran dikeluarkan." 

Kenyataan Media


Tiada Kenyataan Media buat masa ini..

Video Panduan Permohonan